Công Ty Hưng Đại Phát Tuyển 01 Kế Toán Tổng Hợp Thu Nhập 7Tr – 10Tr

Số lượng: 01

7 – 10 Triệu

Quận Bình Tân

17.05.2021

Công Ty Gỗ Tùng Dương Tuyển 03 LĐPT Thu Nhập 6 – 12 Triệu

Số lượng: 03

6 – 12 Triệu

Quận 12

17.05.2021

Công Ty Dệt Kim Ánh Kim Tuyển 05 LĐPT Thu Nhập 7 – 15 Triệu

Số lượng: 05

7 – 15 Triệu

Huyện Bình Chánh

17.05.2021

Công Ty Thời Trang Ann Ann Tuyển 05 LĐPT Ủi Vải Thu Nhập 6 – 10 Triệu

Số lượng: 05

6 – 10 Triệu

Quận Bình Tân

17.05.2021

Khách Sạn Thiên Lộc Tuyển 02 Nhân Viên Lễ Tân Thu Nhập 6 – 10 Triệu

Số lượng: 02

6 – 10 Triệu

Quận 11

16.05.2021

Công Ty My Linh Tuyển 02 Nhân Viên Thu Nhập 8 – 15 Triệu

Số lượng: 02

8 – 15 Triệu

Quận Gò Vấp

16.05.2021

Quán Cơm Tấm Ngọc Hương Tuyển 01 Nam Phục Vụ 7 – 10 Triệu

Số lượng: 03

7 – 10 Triệu

Quận Gò Vấp

14.05.2021

Cửa Hàng Thành Đô Tuyển 02 Nhân Viên Thu Nhập 6 – 10 Triệu

Số lượng: 03

6 – 10 Triệu

Quận 5

14.05.2021

Cơ Sở Nhôm Kính Anh Việt Tuyển 03 Nhân Viên Thu Nhập 6 – 10 Triệu

Số lượng: 03

6 – 10 Triệu

Quận 12

14.05.2021

Cơ Sở Phú Long Tuyển 02 Nam Rửa Xe Thu Nhập 5 – 10 Triệu

Số lượng: 02

5 – 10 Triệu

Quận Bình Tân

10.05.2021

Quán Cà Phê Kem Tuyển 02 Nhân Viên Phục Vụ Thu Nhập 5Tr – 8Tr

Số lượng: 02

5 – 8 Triệu

Quận 7

07.05.2021

Cơ Sở Nuôi Ong Mật Phú Giang Tuyển LĐPT Thu Nhập 5 – 10 Triệu

Số lượng: 02

5 – 10 Triệu

Đồng Nai

07.05.2021

CT TNHH Rạng Đông Tuyển LĐPT Thu Nhập 7 – 10 Triệu

Số lượng: 05

7 – 10 Triệu

Quận Bình Tân

07.05.2021

CT TNHH Nhân Chính Tuyển 05 LĐPT Ép Đế Giày Thu Nhập 6 – 9 Triệu

Số lượng: 03

6 – 9 Triệu

Quận Bình Tân

06.05.2021

Cơ Sở Gạch Ốp Tường Anh Thư Tuyển 03 NV Giao Hàng Thu Nhập 6 – 9 Triệu

Số lượng: 03

6 – 9 Triệu

Huyện Bình Chánh

06.05.2021