Cơ Sở Kim Ngọc Cần Tuyển 02 Nam Cơ Khí Tiện Lương 9Tr _ 12Tr

Số lượng: 02

9Tr – 12Tr

Quận Hóc Môn

29.12.2020

Công Ty Hưng Đại Phát Tuyển 01 Kế Toán Tổng Hợp Thu Nhập 7Tr – 10Tr

Số lượng: 01

7 – 10 Triệu

Quận Bình Tân

17.05.2021