Cơ Sở Gạch Ốp Tường Anh Thư Tuyển 03 NV Giao Hàng Thu Nhập 6 – 9 Triệu

Số lượng: 03

6 – 9 Triệu

Huyện Bình Chánh

06.05.2021

Công Ty Bao Bì Ngọc Oanh Tuyển Gấp 02 Nam Nhân Viên Phụ Kho Lương 6Tr _ 9Tr

Số lượng: 02

6Tr – 9Tr

Quận Bình Tân

29.12.2020

CT TNHH Phú Quý Tuyển 05 LĐPT Bốc Xếp Bột Mì Thu Nhập 8 - 11 Triệu

Số lượng: 05

8 - 11 Triệu

Quận Bình Thạnh

05.05.2021

Cửa Hàng Thành Đô Tuyển 02 Nhân Viên Thu Nhập 6 – 10 Triệu

Số lượng: 03

6 – 10 Triệu

Quận 5

14.05.2021

Nhà Xe Thanh Thủy Tuyển Gấp 02 Nam Nhân Viên Giao Hàng Lương 7Tr _ 10Tr

Số lượng: 02

7Tr – 10Tr

Quận Bình Tân

29.12.2020