Làng Nướng Cần Giờ Tuyển Gấp 02 Nam Phụ Bếp Chảo Lương 6Tr _ 9Tr

Số lượng: 02

6Tr – 9Tr

Huyện Cần Giờ

29.12.2020

Nhà Hàng Duyên Hải Tuyển Gấp 05 Nam Nữ Phụ Bếp Lương 5Tr _ 9Tr

Số lượng: 05

5Tr – 9Tr

Quận Bình Tân

29.12.2020

Quán Cơm Bích Ngọc Tuyển Gấp 02 Nữ Phụ Bếp Lương 6Tr _ 8Tr

Số lượng: 02

6Tr – 8Tr

Quận Bình Tân

29.12.2020