Coffee WAKE UP Tuyển 02 Nhân Viên Phục Vụ Thu Nhập 5Tr – 8Tr

Số lượng: 02

5Tr – 8Tr

Quận 2

02.05.2021

Nhà Hàng Mạ Non Tuyển 03 Nhân Viên Phục Vụ Thu Nhập 6Tr – 9Tr

Số lượng: 03

6Tr – 9Tr

Quận 7

02.05.2021

Quán Cà Phê Kem Tuyển 02 Nhân Viên Phục Vụ Thu Nhập 5Tr – 8Tr

Số lượng: 02

5Tr – 8Tr

Quận 7

07.05.2021

Quán Cơm Mẹ Nấu Cần Tuyển 02 Nữ Nhân Viên Phục Vụ Lương 5Tr _ 7Tr

Số lượng: 02

5Tr – 7Tr

Quận Tân Phú

29.12.2020

Quán Cơm Tấm Ngọc Hương Tuyển 01 Nam Phục Vụ 7 – 10 Triệu

Số lượng: 03

7 – 10 Triệu

Quận Gò Vấp

14.05.2021